Lidé

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

vedoucí katedry

doc. Benedetta Zaccarello, Ph.D.

garant oboru

doc. Jakub Češka Ph.D.

doc. PhDr. Ivan Mucha, CSc.

Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.

Mgr. Martin Švantner, Ph.D.Poslední změna: 19. listopad 2018 10:10 
print
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

martina.skovajsova@fhs.cuni.cz (tajemnice katedry)


Jak k nám