• Doktorské studium

Doktorské studium

Doktorské studium se zaměřuje na filosofický a sémiotický výzkum komunikačních procesů. V souladu s pojetím nové (především poststrukturalistické a kognitivní) sémiotiky se výzkum orientuje současně na procesy komunikace i na procesy signifikace. Předmětem bádání je tedy jak komunikační výměna na základě cirkulace znaků ve společnosti, tak i možnost formování znakových systémů. Oba tyto výzkumní záměry lze uplatnit v rozličných oblastech procesů sdělování, zvláštní pozornost je však věnována vizuální komunikaci a utváření významů veřejného prostoru.


Institut doktorských studií FHS


Poslední změna: 24. duben 2017 14:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

(tajemník katedry)


Jak k nám