• Katedra

Katedra

Vítejte na stránkách Katedry elektronické kultury a sémiotiky!

Katedra vznikla v 2002, během let otevřela mezinárodní spolupráci s významnými osobnostmi a výzkumnými centry z oboru a stále se rozvíjí. Do jísté míry navazuje na tradici české sémiotiky a strukturalismu a na straně druhé tuto tradici rozvíjí: jak studiem historie komunikace, znakových systémů, tak zaměřením na otázky reprezentace ve vizuální kultuře.


Magisterské studium je koncipováno interdisciplinárně. Jeho záměrem je porozumění variabilním komunikačním procesům, které se odehrávají v současné společnosti. Za účelem objasnění komunikačních strategií a jejich mediálních podmínek se magisterské studium zaměřuje především na problematiku semiózy, reprezentace a interpretace. Sémiotická reflexe komunikačních procesů, vycházející ze současných filosofických inspirací, zkoumá především podoby rétoriky a kreativity v nových médiích, proměny autorství, veřejného prostoru a vizuality současné společnosti.Poslední změna: 4. červen 2019 13:20 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

(tajemník katedry)


Jak k nám