Sémiotika

Volá-li se dnes hlasitě po potřebě kritického myšlení, pak sémiotika zkoumající to, jak je něco vůbec možné nějak pro někoho representovat, je základem každé intelektuální sebeobrany. Sémiotika je od pradávna spojena se snahou pochopit a popsat nejen to, jakým způsobem něco tvrdíme a něco usuzujeme, ale také jakým způsobem klameme a přesvědčujeme ostatní. Za samotným sémiotickým bádáním stojí silný předpoklad, že základním médiem jakékoliv orientace ve světě je to, čemu se říká „znak“; resp. jeho činnost, vznikání a působení. Součástí studia je tak jednak procházka intelektuálními kulturami, které se snažily význam tohoto předpokladu metodicky analyzovat (Základní pojmy sémiotiky) a za druhé demonstrace toho, jak lze tyto výdobytky použít a aplikovat na hlubší porozumění současných (a prastarých) mediálních fenoménů (U. Eco: Sémiotika jako logika kultury a Nová rétorika: média, ideologie a argumentace).


Poslední změna: 18. prosinec 2019 18:46 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Jakub Kapičiak

tajemník katedry

Úřední hodiny


Stránka na Facebooku


Jak k nám