Disertační práce

Návrh témat disertačních prací


 • Dichotomie vizuální a verbální komunikace.

 • Mediace jako delegace. Problém konstrukce vědeckých faktů u Bruna Latoura.

 • „Srážka obrazů“ v nových mediích.

 • Diskursivní určení interpretace a nadinterpretace.

 • Možnosti ohraničení Peirceovy nekonečné semiózy.

 • Antropologický strukturalizmus a poststrukturalizmus.

 • Antropologie filmového obrazu z filosofického hlediska.

 • Reprezentace jako sémiotický a politický problém.

 • Vizualita, paradigma, epistémé.

 • Pragmatické chápaní významu.

 • Pojem abdukce ve filosofii, lingvistice a kognitivních vědách.

 • Sémiotika současného urbánního prostoru.

 • Sémiotika marketingu, filosofická analýza současných tendencí a jejich teoretických základů.

 • Možnosti uplatnění sémiotického přístupu v kognitivních vědách.Poslední změna: 10. duben 2017 13:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám