• Absolvent/ka

Absolvent/ka


Komplexní studium mediální komunikace reaguje na stále se zvětšující poptávku po mediální gramotnosti. V současné době je však za tuto gramotnost považována především technická stránka mediálního provozu, což znemožňuje pochopit čím dál tím složitější mechanismy uplatňující se v současném mediálním prostředí. Náš studijní program tyto aspekty pochopitelně zohledňuje; zaměřujeme se nicméně na komplexní sémiotickou, naratologickou či ikonologickou analýzu mediální komunikace, opírajíc se o mnohem sofistikovanější vykreslení kulturní perspektivy zohledňovaných fenoménů.


Naše absolventka či absolvent tak budou schopni fundovaně vstupovat do odborných i popularizačních debat, ať již se budou týkat fake news, mediálních kauz, reklamních či předvolebních kampaní, nových kulturních fenoménů, ale i prostého zpravodajství. Své komplexní porozumění medialitě budou schopni uplatnit jak jako mediální či kulturní analytici, tak jako tvůrci (ať už reklamních či volebních kampaní, marketingových či propagačních strategií...) či jako vyučující mediální gramotnosti.


Akademické zaměření studijního programu prohlubuje navazující v doktorské studium, obecně pak směřuje ke školení teoretiků mediální komunikace, kteří budou své poznatky a interpretační schopnosti opírat nejen o aktuální mediální a sémiotické teorie, nýbrž se budou též sebevědomě orientovat v humanistické tradici a tradičních přístupech k teorii komunikace.


Poslední změna: 1. únor 2022 12:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám