• Absolvent

Absolvent

Komplexní studium mediální komunikace reaguje na stále se zvětšující poptávku po mediální gramotnosti. V současné době je však za tuto gramotnost považována především technická stránka mediálního provozu, což znemožňuje pochopit čím dál tím složitější mechanismy uplatňující se v současném mediálním prostředí. Náš studijní program tyto aspekty pochopitelně zohledňuje; zaměřujeme se nicméně na komplexní sémiotickou, naratologickou či ikonologickou analýzu mediální komunikace, opírajíc se o mnohem sofistikovanější vykreslení kulturní perspektivy zohledňovaných fenoménů.


Náš absolvent tak bude schopen fundovaně vstupovat do odborných i popularizačních debat, ať již se budou týkat fake news, mediálních kauz, reklamních či předvolebních kampaní, nových kulturních fenoménů, ale i prostého zpravodajství. Své komplexní porozumění medialitě bude absolvent moci uplatnit jak jako mediální či kulturní analytik, ale i jako tvůrce (ať už reklamních či volebních kampaní, marketingových či propagačních strategií...) či jako učitel mediální gramotnosti.


Akademické zaměření studijního programu prohlubuje navazující v doktorské studium, obecně pak směřuje ke školení teoretiků mediální komunikace, kteří budou své poznatky a interpretační schopnosti opírat nejen o aktuální mediální a sémiotické teorie, nýbrž se budou též sebevědomě orientovat v humanistické tradici a tradičních přístupech k teorii komunikace.


Poslední změna: 4. říjen 2019 10:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Jakub Kapičiak

tajemník katedry

Úřední hodiny


Stránka na Facebooku


Jak k nám