Státní zkoušky

Státní závěrečnou zkoušku na oboru EKS tvoří 2 státní zkoušky a obhajoba diplomové práce. Všechny části SZZ jsou hodnoceny pouze známkou, nikoli ECTS kredity.

V každém ze tří období v průběhu akademického roku, která stanovuje harmonogram ak. roku, je vypsán vždy minimálně jeden termín pro každou ze tří uvedených částí SZZ.


Státní zkoušky

Ke každé z částí státní zkoušky je možné se přihlásit po splnění povinných předmětů, ze kterých jednotlivé zkoušky vycházejí.

Okurhy témat ke státním zkouškám naleznete zde.

1.

  • Pro imatrikulaci do 2016: Sémiotika a lingvistika (zkouška vychází z předmětů Analytická filosofie I a II, Úvod do sémiotiky a Dějiny sémiotiky).

  • Pro imatrikulaci od 2016: Sémiotika (zkouška vychází z předmětů Analytická filosofie I a II, Úvod do sémiotiky, Dějiny sémiotiky a Vizuální rétorika I a II)

2.

  • Pro imatrikulaci do 2016: Média, komunikace a filosofie (zkouška vychází z předmětů Barthes a filosofie, Komunikace a moc, Komunikace a městský prostor, Média a filosofie postmoderny I a II, Sociální komunikace I a II, Systémy a média a Sociální komunikace a teorie systémů).

  • Pro imatrikulaci od 2016: Média, komunikace a filosofie (zkouška vychází z předmětů Barthes a filosofie, Média a teorie systémů, Sociální komunikace, Komunikace a moc, Komunikace a městský prostor, Postrstrukturalismus a politika komunikace I a II)


Obhajoba diplomové práce

K obhajobě se lze přihlásit po splnění všech studijních povinností (absolvování předepsaného počtu povinných a povinně volitelných předmětů, dosažení min. počtu 120 ECTS kreditů, splnění dvou výše uvedených zkoušek). Po obhajobě diplomové práce je studentům sdělena jak známka za obhajobu diplomové práce, tak známka celková za všechny tři části.

Více k formalitám spojeným se zpracováním, odezvdáním a obhajobou diplomové práce se dozvíte zde.

Poslední změna: 24. duben 2017 14:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

(tajemník katedry)


Jak k nám