Státní zkoušky


Státní závěrečnou zkoušku v rámci studijního programu EKS tvoří 2 dílčí státní zkoušky a obhajoba diplomové práce. Všechny části SZZ jsou hodnoceny pouze známkou, nikoli ECTS kredity.


V každém ze tří období v průběhu akademického roku, která stanovuje harmonogram ak. roku, je vypsán vždy minimálně jeden termín pro každou ze tří uvedených částí SZZ.


Podoba prvních dvou částí SZZ, které předcházejí obhajobě diplomové práce, se odvíjí od toho, v jakém roce (tj. v jaké akreditaci studijního programu) jste zahájili své studium. Pro všechny studující platí, že ke každé z částí státní zkoušky je možné se přihlásit po splnění povinných předmětů, ze kterých jednotlivé zkoušky vycházejí – viz níže.


Pro imatrikulaci v letech 2016-2018:

 • Sémiotika: zkouška vychází z předmětů Analytická filosofie I a II, Úvod do sémiotiky, Dějiny sémiotiky a Vizuální rétorika I a II.

  → Tematické okruhy


 • Média, komunikace a filosofie: zkouška vychází z předmětů Barthes a filosofie, Média a teorie systémů, Sociální komunikace, Komunikace a moc, Komunikace a městský prostor, Postrstrukturalismus a politika komunikace I a II.

  → Tematické okruhy


Pro imatrikulaci od roku 2019:

 • Literární věda: zkouška vychází z předmětů Strukturální poetika vyprávění (YMSMK004P), Narativita v nefikčních žánrech (YMSMK009P), Kapitoly z teorie románu (YMSMK005P), Bible jako velký kód literatury (YMSMK006P).

  → Tematické okruhy


 • Sémiotika médií a vizuální studia: zkouška vychází z předmětů Barthes: sociální mytologie, struktura, text (YMSMK002P), Mediální sémiotika (YMSMK007P), Mytopoiesis digitálního věku: rétoriky obrazů a ikonologická analýza aktuálních mediálních fenoménů (YMSMK010P), Nová rétorika: média, ideologie a argumentace – přednáška (YMSMK012P).

  →Tematické okruhy


Obhajoba diplomové práce

K obhajobě lze přistoupit po splnění všech studijních povinností (absolvování předepsaného počtu povinných a povinně volitelných předmětů, dosažení min. počtu 120 ECTS kreditů, splnění dvou výše uvedených zkoušek). Po obhajobě diplomové práce je studujícím sdělena jak známka za obhajobu diplomové práce, tak známka celková za všechny tři části.


Více informací o zpracování, odezvdání a obhajobě diplomové práce najdete zde.

Poslední změna: 20. prosinec 2023 18:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám