Studijní plán

Povinné předměty

Kód

Název

Ročník

Semestr

YMSMK001P

Vybrané teoreticko-metodologické problémy věd o kultuře a komunikaci (přednáška)

1

Letní

YMSMK002P

Barthes: sociální mytologie, struktura, text

1

Zimní

YMSMK003P

Dějiny a teorie média obrazu

1

Zimní

YMSMK004PN

Strukturální poetika vyprávění (Literatura III.)

1

Zimní

YMSMK005PN

Kapitoly z teorie románu (Literatura I.)

1

Zimní

YMSMK006PN

Bible jako velký kód literatury (Literatura IV.)

1

Zimní

YMSMK007P

Mediální sémiotika

1

Zimní

YMSMK008P

Sémiotika reklamy (přednáška)

1

Zimní

YMSMK009P

Narativita v nefikčních žánrech

1

Letní

YMSMK010P

Mytopoetika digitálního věku: rétoriky obrazů a ikonologická analýza aktuálních mediálních fenoménů

1

Letní

YMSMK011P

Teorie mluvních aktů

1

Letní

YMSMK012P

Nová rétorika: média, ideologie a argumentace (přednáška)

1

Letní

YMSMK013P

Digitální média a společnost

1

Letní

YMSMK014P

Média a kulturní paměť

2

Zimní

YMSMK015PN

Diplomní seminář I.

1

Letní

YMSMK016PN

Diplomní seminář II.

2

ZimníPovinně volitelné kurzy

Seznam aktuálně vyučovaných povinně volitelných kurzů je dostupný zde.


Poslední změna: 21. září 2021 09:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám