Studijní plán

Povinné předměty

Kód

Název

Ročník

Semestr

YMSMK002P

Barthes: sociální mytologie, struktura, text

1

Zimní

YMSMK003P

Dějiny a teorie média obrazu

1

Zimní

YMSMK004PN

Strukturální poetika vyprávění (Literatura III.)

1

Zimní

YMSMK005PN

Kapitoly z teorie románu (Literatura I.)

1

Zimní

YMSMK006PN

Bible jako velký kód literatury (Literatura IV.)

1

Zimní

YMSMK007P

Mediální sémiotika

1

Zimní

YMSMK008P

Sémiotika reklamy (přednáška)

1

Zimní

YMSMK009P

Narativita v nefikčních žánrech

1

Letní

YMSMK001P

Vybrané teoreticko-metodologické problémy věd o kultuře a komunikaci (přednáška)

1

Letní

YMSMK010P

Mytopoetika digitálního věku: rétoriky obrazů a ikonologická analýza aktuálních mediálních fenoménů

1

Letní

YMSMK011P

Teorie mluvních aktů

1

Letní

YMSMK012P

Nová rétorika: média, ideologie a argumentace (přednáška)

1

Letní

YMSMK013P

Digitální média a společnost

1

Letní

YMSMK015PN

Diplomní seminář I.

1

Letní

YMSMK016PN

Diplomní seminář II.

2

Zimní

YMSMK014P

Média a kulturní paměť

2

Zimní


Povinně volitelné kurzy

Seznam aktuálně vyučovaných povinně volitelných kurzů je dostupný zde.


Počty kreditů

Celkový počet kreditů za povinné předměty: 76

Minimální počet kreditů za povinně volitelné předměty: 32

Maximální uznatelný počet kreditů za volitelné předměty: 12

Počet kreditů nutný pro konání poslední části státní zkoušky: 120


Části státní zkoušky

1. Literární věda (rétorika, poetika, naratologie, teorie mluvních aktů)

2. Sémiotika médií a vizuální studia

3. Obhajoba diplomové práce


Předepsané pořadí skládání částí státní zkoušky

Podmínkou pro přistoupení k prvním dvěma částem státní zkoušky je splnění příslušných povinných předmětů.


K části Literární věda (rétorika, poetika, naratologie, teorie mluvních aktů) lze přistoupit po splnění předmětů:

  • Strukturální poetika vyprávění

  • Narativita v nefikčních žánrech

  • Kapitoly z teorie románu

  • Bible jako velký kód literatury


K části Sémiotika médií a vizuální studia lze přistoupit po splnění předmětů:

  • Barthes: sociální mytologie, struktura, text

  • Mediální sémiotika

  • Mytopoiesis digitálního věku: rétoriky obrazů a ikonologická analýza aktuální mediálních fenoménů

  • Nová rétorika: média, ideologie a argumentace – přednáška


K Obhajobě diplomové práce lze přistoupit po splnění výše uvedených částí státní zkoušky a získání dostatečného počtu kreditů.
Poslední změna: 21. září 2023 16:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám