• FAQ

FAQ


Jaké je po magisterském programu Elektronická kultura a sémiotika uplatnění? 

Komplexní studium mediální komunikace reaguje na stále se zvětšující poptávku po mediální gramotnosti. V současné době je však za tuto gramotnost považována především technická stránka mediálního provozu, což znemožňuje pochopit čím dál tím složitější mechanismy uplatňující se v současném mediálním prostředí. Náš studijní program tyto aspekty pochopitelně zohledňuje; zaměřujeme se nicméně na komplexní sémiotickou, naratologickou či ikonologickou analýzu mediální komunikace, opírající se o mnohem sofistikovanější vykreslení kulturní perspektivy zohledňovaných fenoménů.

Více informací o uplatnění a také medailonky našich absolventek a absolventů naleznete v sekci Absolvent


Kdy musím vědět téma diplomové práce?

Ve druhém a třetím semestru probíhají kurzy Diplomní seminář I. a Diplomní seminář II. Cílem prvního diplomního semináře je vybrat si vedoucí či vedoucího diplomové práce, domluvit si s nimi konkrétní téma a vypracovat formulář návrhu diplomové práce. V rámci tohoto kurzu se dozvíte možná témata a metody diplomové práce. Diplomní seminář II. pak slouží k započetí práce na diplomové práci samotné, jejíž návrh zde představujete ostatním účastníkům kurzu.


Co se týče konkrétního tématu, můžete se také inspirovat již obhájenými diplomovými pracemi v rámci našeho magisterského programu v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy, viz zde.


Jak si mám vybrat vedoucí či vedoucího diplomové práce?

Doporučujeme si nejprve pročíst požadavky potenciálních vedoucích diplomových prací, které naleznete zde.

Vaší představu o diplomové práci pak můžete konzultovat s vybraným vyučujícím a také na Diplomním semináři I


Kdy můžu přistoupit ke státnicím?

Ve chvíli, kdy budete mít splněny podmínky k jedné či druhé státnici, Vám SIS oznámí, že je možné zkoušku plnit. Budete-li včas plnit všechny povinnosti, tedy povinné kurzy, je možné k oběma státním zkouškám přistoupit již na konci prvního ročníku. Diplomovou práci pak můžete obhajovat po splnění státních zkoušek, je ale samozřejmě také možné absolvovat jednu či druhou státnici a obhajobu v rámci jednoho zkouškového období. 


Jak probíhají státnice?

U státnice z Literární vědy si nejprve vytáhnete dvě otázky, každou z jednoho okruhu otázek. Po vytažení otázek máte 15-20 minut na přípravu, po které přistoupíte před komisi. 

U státnice Sémiotika médií a vizuální studia máte povinnost 14 dní před zkouškou zaslat pět vypracovaných státnicových tezí. U zkoušky samotné komise vybere dvě až čtyři teze ze zaslaných podkladů, Vy následně dostanete prostor jednotlivé teze v 5 až 8 minutách představit. Po tomto představení následuje debata s komisí nad jednotlivými tezemi. U této státnicové zkoušky již nemáte čas na přípravu přímo u zkoušky. 


Jednotlivé státnicové okruhy a otázky naleznete zde.


Jak probíhá obhajoba diplomové práce?

U obhajoby diplomové práce nejprve svoji práci v pěti minutách představíte, následně budou přečteny posudky oponenta a vedoucího. Poté dostanete prostor na posudky jako takové a na dotazy v nich obsažené reagovat. Dále následuje debata nad diplomovou prací a posudky s celou komisí.


Odpovědi na často kladené dotazy obecnějšího charakteru naleznete zde.


Poslední změna: 5. leden 2023 12:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám