Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.

Email:

Konzultační hodiny viz SIS.


Irena Řehořová (*1980) absolvovala magisterský program Mediální a komunikační studia na Fakultě humanitních studií a doktorské studium oboru sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dlouhodobě se zabývá problematikou kulturní paměti, studiem vizuální kultury a (nových) médií. Těmto tématům se věnuje i v rámci předmětů vyučovaných na katedře.


Nejdůležitější publikace

Řehořová, I. (2021). Visual symbols, democracy and memory: The monument of Ivan Stepanovich Konev and the memory of communism in the Czech Republic. Memory Studies, 14(6), 1241–1254.

Řehořová, I. (2022) HBO’s the Sleepers: How Spy Genre and Transnational Co-Production Challenged the Memory of Communism in the Czech Republic. Studies in Eastern European Cinema.

Řehořová, I. (2019) Curating Access, Shaping Cultural Memory: The Czech National Film Archive in the Era of Digitization. Studies in Eastern European Cinema.

Řehořová, I. (2018) Film a kulturní paměť, Praha: Sociologické nakladatelství.

Aimová, I. (2010) Symbolické násilí a obrazy jako reprezentace sociální reality. In J. Šubrt (ed.), Soudobá sociologie IV. Praha: Karolinum.

Aimová, I. (2009). Komunikace mezi tělem a obrazem. Filozofia. Ročník 64. Bratislava: Filozofický ústav SAV.


Vyučované předměty

Dějiny a teorie média obrazu

Filmová analýza a interpretace

Digitální média a společnost

Média a kulturní paměť

Současná vizuální kultura

Seminář k diplomové práci


Rozvrh a anotace předmětů viz profil v SISPoslední změna: 20. červen 2023 15:21 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám