Uznávání předmětů

Během studia na EKS je možné nechat si uznat předměty absolvované v minulém studiu, ať už úspěšně dokončeném, nebo zanechaném.


Uznání je však možné za následujících podmínek:

  • předměty obsahově korespondují s náplní oboru Elektronická kultura a sémiotika,

  • za předchozí bakalářské studium jste získali více jak 180 kreditům (za magisterské. více jak 120), kredity nad tento rámec je možné uznat (nebyly nutnou podmínkou k získání předchozího titulu),

  • uznané kredity, pokud se nejedná o předměty z naší katedry, se počítají do limitu 12 volitelných kreditů za celé studium na EKS (tzn. nebudete si pak moct zapsat další volitelné předměty, resp. můžete, ale kredity za ně získané budete mít navíc),

  • neuznávají se žádné povinné předměty (ty totiž byly potřebné k získání jiného titulu),

  • lze uznat pouze 12 kreditů, neuznávají se předměty klasifikované známkou 3, uznávají se tedy jen zápočty, jedničky a dvojky,


  • neuznávají se žádné povinné předměty (ty totiž byly potřebné k získání jiného titulu).


Postup:

Je potřeba vyplnit žádost o uznání předmětů, kterou naleznete v moodlu v sekci studijního oddělení - formuláře a žádosti. K této žádosti přiložíte výpis předmětů s razítkem studijního oddělení školy, kde jste studovali, abychom věděli, co a s jakým výsledkem máte splněné a že máte více jak 180 kreditů. Tuto žádost odnesete do podatelny na děkanátu v Jinonicích a počkáte na vyřízení. Lhůta na vyřízení je 30 dnů, pokud chcete uznat kredity do aktuálního semestru, musí být žádost vyřízena do konce zkouškového období, počítejte tedy s 30denní časovou rezervou. Jinak je žádost možné podat kdykoliv během semestru.Poslední změna: 10. duben 2017 13:39 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

(tajemník katedry)


Jak k nám