Uznávání předmětů

Během studia na EKS je možné nechat si uznat předměty absolvované v minulém studiu, ať už úspěšně dokončeném, nebo zanechaném.


Uznání je však možné za následujících podmínek:

  • za předchozí bakalářské studium jste získali více jak 180 kreditům (za magisterské. více jak 120), kredity nad tento rámec je možné uznat (nebyly nutnou podmínkou k získání předchozího titulu),

  • uznané kredity se počítají do limitu 12 volitelných kreditů za celé navazující magisterské studium (tzn. nebudete si pak moct zapsat další volitelné předměty, resp. můžete, ale kredity za ně získané budete mít navíc),

  • neuznávají se žádné povinné předměty (ty totiž byly potřebné k získání jiného titulu),

  • lze uznat pouze 12 kreditů, neuznávají se předměty klasifikované známkou 3, uznávají se tedy jen zápočty, jedničky a dvojky,

  • neuznávají se žádné povinné předměty (ty totiž byly potřebné k získání jiného titulu).


Postup:

Je potřeba vyplnit žádost o uznání předmětů, kterou naleznete v moodlu v sekci studijního oddělení - formuláře a žádosti. K této žádosti přiložíte výpis předmětů s razítkem studijního oddělení školy, kde jste studovali, abychom věděli, co a s jakým výsledkem máte splněné a že máte více jak 180 kreditů. Tuto žádost odnesete do podatelny na děkanátu. Lhůta na vyřízení je 30 dnů, pokud chcete uznat kredity do aktuálního semestru, musí být žádost vyřízena do konce zkouškového období, počítejte tedy s 30denní časovou rezervou. Jinak je žádost možné podat kdykoliv během semestru. Více informací naleznete zde. Uznávání kreditů vyřizuje Sekretariát programu SHV.Poslední změna: 9. říjen 2020 10:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám