Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.

Email:

Konzultační hodiny viz SIS.


Ondřej Váša (*1979) vystudoval Fakultu humanitních studií (2003) a obor filozofie na Ústavu filozofie a religionistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (2008), kde rovněž obhájil dizertační práci „Zwischenraum a Denkraum v kontextu motivů vznesení a pádu v obrazovém atlase Mnémosyné Abyho M. Warburga“ (2017). Specializuje se na vzájemné prolínání filozofie, umění a vědy, jeho nejvlastnějším badatelským zájmem je pak Hansem Blumenbergem formulovaná astronoetika, zaměřená na obraznost a „existenciály“ moderní astronomie a astronautiky. Na katedře se věnuje výuce ikonologie v kontextu digitální současnosti.


Výběr z publikací (kompletní bibliografie a texty ke stažení viz profil na Academia.edu):

– Lubomír Konečný, Ondřej Váša, Eva Bendová: Impossible heroes. Icarus And Phaeton As The Emblematic Figures Of Modern Man. National gallery in Prague, 2019

– Figura Serpentinata Unleashed: Hogarth’s Line of Beauty and the Misreading of Lomazzo’s Treatise, in: Umění/Art, LXV/5–6, 2018, s. 460–473.

– The Madness of the Best of Us. Ulysses, Kurtz and the Frontiers of Friendship. In: Adam Budak, Michaela Pejčochová (eds.), Generosity. The Art of Giving. White Rabbit. The Companion. National gallery, Prague 2016, S. 317-330.

– "Odvrhněte od sebe úzkost pozemského!" Kepler, Bruno a Cassirerovo vyznání. Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum (ed. Ladislav Benyovszky). Svazek V. Praha, Togga 2016, s. 171-182.

– Bludní Holanďané německé kunsthistorie. In: Aleš Novák (ed.), Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum MMXIII, Praha: Togga 2013, pp. 227-241.


Vyučované předměty:

Mytopoiesis digitálního věku: rétoriky obrazů a ikonologická analýza aktuální mediálních fenoménů

Vybrané teoreticko -metodologické problémy věd o kultuře a komunikaci (seminář)

Iconology: Art-historical and Philosophical Aspects Of Reading The Cultural Phenomena


Rozvrh a anotace předmětů viz profil v SIS

Poslední změna: 29. září 2020 10:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám