• Magisterské studium

Magisterské studium

Studijní program Elektronická kultura a sémiotika vyrůstá z tradice humanitní vzdělanosti, neboť jsme přesvědčeni, že fenoménům současnosti nelze rozumět bez porozumění tradičním pojetím, čímž se zároveň lišíme od podobných magisterských programů. Studijní program je postaven na komplementárním přístupu k analýze mediálního sdělení (a komunikace), který je zakotven na jedné straně v tradičním uchopení komunikace (v rétorice, poetice, se znalostí a pochopením role literárního kánonu), na straně druhé v moderních přístupech k reflexi nových médií a mediálního sdělení (ať již jde o její ikonickou, obrazovou nebo literární podobu).


Magisterské studium je tedy koncipováno v pravém slova smyslu interdisciplinárně. Jeho záměrem je porozumění variabilním komunikačním procesům, které se odehrávají v současné společnosti. Za účelem objasnění komunikačních strategií a jejich mediálních podmínek se magisterské studium zaměřuje především na problematiku semiózy, reprezentace a komplexní interpretace fenoménů na průsečíku nových médií, současné vizuální kultury, literatury, umění či současné architektury (jakožto obrazného vymezení prostoru). Velice stručně řečeno, s důrazem na sémiotickou reflexi komunikačních procesů, vycházející ze současných filosofických inspirací, se magisterské studium zaměřuje na podoby rétoriky a kreativity v široce vymezeném veřejném prostoru: jinými slovy, na způsob, jakým se mediální reprezentace stává znakovou tvorbou skutečnosti.


Více viz osy studia.


Studijní plán pro roky nástupu 2016, 2017, 2018


Text akreditace 2016 - 2018


Text akreditace platné od roku 2019.
Poslední změna: 10. březen 2023 16:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám