• Osy studia

Osy studia

V rámci studia navazujícího magisterského studia se můžete profilovat hned v pěti různých oblastech, aniž byste však ztratili ze zřetele důležité aspekty jejich vzájemného prolínání. Jinými slovy, mapovat sémiotický terén současné elektronické kultury můžete po pěti různých, avšak vzájemně se křížících osách: po ose Sémiotiky, zabývající se podmínkami i důsledky reprezentace, povahou znaku a způsoby přesvědčování i klamu. Po ose Literatury/rétoriky, pojímající literaturu jako typ komponované promluvy, v rámci níž autor tvoří svého čtenáře specifickým vypravěčským gestem a za kterou se skrývá literární dílo coby svébytný stroj na emoce či na zdánlivě racionální přesvědčení. Tuto osu pak kříží Mytopoetika digitálního věku, odhalující prostřednictvím ikonologické metody způsoby, jakými vprostřed současnosti vznikají nové mýty, respektive v jaké podobě přežívají v obrazné současnosti démoni ještě z doby před vynálezem obrazu. Roli obrazů coby generátorů kulturních významů, vizuálních politik či coby nástrojů poznání analyzujeme podél osy Vizuální kultury, médií, a kulturní paměti, zohledňujíc tak otázky související s konvergencí médií a cirkulací určitých vizuálních motivů napříč různými platformami a mediálními formáty. Čímž samovolně křížíme osu Digitálních médií, v rámci mapujeme neustále se měnící mediální prostředí a v něm probíhající komunikační procesy, zaměřujíc se zejména na sociální a kulturní implikace používání digitálních médií.


Poslední změna: 9. říjen 2020 10:11 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Jakub Kapičiak

tajemník katedry

Úřední hodiny


Stránka na Facebooku


Jak k nám