• Osy studia

Osy studia


Studium našeho navazujícího magisterského programu je založeno na čtyřech osách. Jedná se o čtyři oblasti zájmu, se kterými se setkáte v povinných kurzech, ale také se v nich můžete dále profilovat v kurzech povinně volitelných.


Jinými slovy, sémiotický terén můžete mapovat po čtyřech různých vzájemně se křížících osách: po ose Sémiotiky a rétoriky, zabývající se podmínkami i důsledky reprezentace, povahou znaku a způsoby přesvědčování i klamu. Po ose Literární vědy, pojímající literaturu jako typ komponované promluvy, v rámci níž autor utváří svého čtenáře specifickým vypravěčským gestem a za kterou se skrývá literární dílo coby svébytný stroj na emoce či na zdánlivě racionální přesvědčení. Tuto osu pak kříží Mytopoetika digitálního věku, odhalující prostřednictvím ikonologické metody způsoby, jakými v současnosti vznikají nové mýty. Roli obrazů jako generátorů kulturních významů a vizuálních politik analyzujeme podél osy Sémiotiky médií. Součástí této osy je samozřejmě sledování neustále proměnlivého mediálního prostředí s důrazem na sociální a kulturní implikace používání digitálních médií.


Ještě v rámci magisterského studia zúročíte znalosti z těchto oblastí při závěrečných státních zkouškách, které jsou rozděleny do okruhů kopírujících tyto jednotlivé osy. Celé navazující magisterské studium je takto přehledně vystaveno, aby vás u státnic nic nepřekvapilo a mohli jste se na ně připravovat průběžně v rámci jednotlivých kurzů.Poslední změna: 11. leden 2022 13:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám