doc. Jakub Češka, Ph.D.


Kontakt a konzultace viz SIS


Vzdělání:


2014 habilitační řízení (doc.), Teorie literatury, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, habilitační práce: Roland Barthes – Zotročený mýtus

2004 dokončeno doktorské studium (Ph.D.), Ústav české literatury a literární vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, disertační práce: Království motivů – motivická analýza románů Milana Kundery

1998 dokončeno magisterské studium (Mgr.), Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, diplomová práce: Metafora jako potenciální násilí na skutečnosti – k pojetí románovosti v díle Milana Kundery
Monografie:

Průzračnost tvorby v zrcadle literatury. Praha: Togga, 2014. 265 s. ISBN 978-80-7476-046-4.

Zotročený mýtus: Roland Barthes (Praha: Togga), 2010, 254 s. ISBN 978-80-87258-35-4

Falešná paměť literatury (Praha: Togga), 2009, 339 s. ISBN 978-80-87258-08-8

Království motivů. Motivická analýza románů Milana Kundery (Praha: Togga), 2005, 213 s. ISBN 80-902912-4-4


Plné znění vybraných studií lze nalézt též na profilu academia.edu.


Přehled publikační činnosti a jejích ohlasů ke stažení zde.


Vyučované předměty
Poslední změna: 21. březen 2019 13:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Kapičiak

tajemník katedry


tel.č. 220 172 427


Úřední hodiny


Jak k nám