doc. Jakub Češka, Ph.D.

Email:

Konzultace: SIS


Jakub Češka (*1971) magisterské studium na Pedagogické fakultě UK v Praze (matematika/občanská výchovy) zakončil roku 1998 obhajobou diplomové práce Metafora jako potenciální násilí na skutečnosti – k pojetí románovosti v díle Milana Kundery. Na Ústavu české literatury a literární vědy FF UK absolvoval r. 2004 obhajobou disertační práce Království motivů, motivická analýza románů Milana Kundery. Habilitován byl roku 2014 v oboru Teorie literatury na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci prací Roland Barthes: Zotročený mýtus. Zaměřuje se na interpretaci prózy, věnuje se francouzské naratologii s přesahem do ruského formalismu, českému strukturalismu a teorii fikčních světů. Mezi setrvalé zájmy patří literární dílo Milana Kundery a Bohumila Hrabala a sémiotická esejistika Rolanda Barthese.


Výběr z publikací

- Bohumil Hrabal – autor v množném čísle. Brno: Host, 2018. 290 s. .

- Zotročený mýtus: Roland Barthes. Praha: Togga, 2010. 254 s.

- Království motivů: Motivická analýza románů Milana Kundery. Praha: Togga, 2005. 213 s.

- Poslední román Milana Kundery jako reflexe, reinterpretace a pointa svébytné autorské poetiky. Studie o Slavnosti bezvýznamnosti. Česká literatura, č. 2, 2019, s. 170 - 187.

- K variantnosti Hlučné samoty. Česká literatura, 2016, roč. 64, č. 5, s. 696-730.


Kompletní bibliografie a ohlasů je k dispozici ke stažení zde.


Plné znění vybraných studií lze nalézt též na profilu academia.edu.


Vyučované předměty:

Strukturální poetika vyprávění

Teorie vyprávění

Narativita v nefikčních žánrech

Interpretace literárního textu


Poslední změna: 27. leden 2020 10:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám