Mgr. Vojtěch Novák

(*1985) vystudoval Studia humanitní vzdělanosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (2010) a Studia nových médií (@stunome) na Filozofické fakultě (2013) - rovněž na UK. V současné době je doktorandem Sémiotiky a filozofie komunikace na Katedře elektronické kultury a sémiotiky na FHS UK, kde také získal své pedagogické zkušenosti v rámci výuky magisterských kurzů Kultura nových médií (2016 – 2018) a Vybrané aspekty nových médií (2018 – 2019). Primární oblastí jeho zájmu jsou nová média v kontextu soudobé informační společnosti, specializuje se zejména na proměny fotografie v prostředí webu 2.0 a uživatelsky generovaného obsahu. Kromě akademické literatury publikuje také poezii a prózu.


Kontakt:


Účast na konferencích

Uniwersytet Jagielloński (Polsko): IALS konference Text - Image - Music: Crossing the Borders, 2018 - prezentace příspěvku Convergence of Texts: Produsage Artefact as an Unstable Sign.

Liverpool Hope University (Anglie): Theorising the Popular Conference, 2018 - prezentace příspěvku Instagram Beyond: Produsage as a Collaborative Aspect of a Social Media Photography.

Universidade Católica Portuguesa (Portugalsko) - ECREA konference MEDIATIZATION IN A GLOBAL PERSPECTIVE: Comparing theoretical approaches in a digitised world, 2017 - prezentace příspěvku Collaborative Photography: From Poststructuralistic Viewer towards Produser.

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied (Slovensko): Mladá filozofia: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy XIV, 2017 - prezentace příspěvku Death of a Photographer in Context of Produsage.

Université Du Havre (Francie) - Médias Numériques & Communication Électronique, 2016 - prezentace příspěvku The Transformation of Photojournalism.


Vybrané publikace

Poslední přání. In: Protimluv – revue pro kulturu, Texty, Ostrava: Protimluv, str. 52 – 54, roč. XVIII, 02/2019.

Generační story mezer. In: Weles – literární revue, Poezie, Brno: Weles, str. 45 – 48, 72 – 73/2018.

Pokoj bez čísla. In: Nejlepší české básně 2018, Brno: Host, str. 45, 2018.

„Smrt fotografa“ v kontextu produžívání. In: Ostium, roč. 13, 04/2017.

The Transformation of Photojournalism, In: Médias Numériques & Communication électronique, Bruges: Aquiprint, str. 609-618, 2016. ISBN: 978-2-9557005-0-1

Poslední změna: 29. říjen 2019 12:34 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám