• Aktuality

Aktuality


Mezinárodní konference What is Style? Revisiting Deleuze and Derrida

Konference si klade za cíl promyslet sémiotický problém stylu, chápaný jako výsledek kontinuální kompozice a variace znaků/stop. Tento cíl by měl být dosažen prostřednictvím nové četby Deleuzova díla o montáži/opakování a Derridova díla o diseminaci/iterabilitě. Oba myslitelé se zaměřují na ten samý problém kompulsivního "věčného návratu" lehce odlišného, které je však obvykle pokládáno za to samé, identické, rozeznatelné. Nicméně, Deleuzovo chápání výrazu jako afektivního stávání se zřetelně liší od Derridovy hauntologie odkladů a supplementů. Zatím co Deleuze mluví o "radostném" uspořádání a montáži znaků, Derrida se zaměřuje na "melancholickou" diseminaci stop. Je podstatný rozdíl mezi Deleuzovým opakováním a Derridovou iterací? Co je styl v těchto dvou filosofických perspektivách? Co nám umožňuje rozeznat něčí styl?


čas konání: sobota 4.11. a neděle 5.11. 2017

místo konání: budova FHS UK, U Kříže 8, Praha 5 - Jinonice, místnost 2080


program konference: každý den vystoupí 6 účastníků konference, celkem zazní 12 konferenčních příspěvků délka příspěvku 40 minut, délka diskuse 20 minut plenární přednášky: Ian Buchanan (Australia) Gregg Lambert (USA) Raphael Zagury-Orly (Izrael) Joseph Cohen (Irsko) Elise Lamy-Rested (Francie), blíže viz program konference


jazyk konference: angličtina
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427


Jak k nám