• Aktuality

Aktuality

9. listopadu 2022

Vychází sborník z konference Sémiotika a ideologie – Lenka Vojtíšková a Jakub Zítko (eds.)

Dne 15. 11. vychází konferenční sborník Sémiotika a ideologie, jehož editory jsou doktorandi oboru Sémiotika a filosofie komunikace FHS UK Lenka Vojtíšková a Jakub Zítko. Mezi příspěvky naleznete mnoho textů, které jsou také výsledky práce studujících a doktorandů FHS UK.


Sborník Sémiotika a ideologie je vyústěním stejnojmenné studentské konference konané v roce 2020 pod záštitou programu Elektronická kultura a sémiotika na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Jednotlivé příspěvky vznikly jako reakce na následující otázky: Jakým způsobem jsme schopni vztahovat se k natolik širokému pojmu, jaký představuje právě ideologie? A jak k němu zaujmout kritický odstup? Obdobné otázky si přitom můžeme klást také ve vztahu k sémiotice. Studium ideologie zde překračuje její hranice, ale zároveň se k ní, ať už explicitně, nebo implicitně, vztahuje a užívá jejího pojmového aparátu. Sborník sestává z textů, které se z co nejobecnější perspektivy snaží pojem ideologie teoreticky uchopit, ale také z příspěvků, které analyzují působení ideologie v konkrétních oblastech, například hudbě či filmu. Autoři se dotýkají rovněž otázek spojených s kritickým myšlením nebo etikou velkých dat.


Autoři

Jakub Kuchar (FHS UK)

Gabriella Rava (FHS UK)

Tomáš Puškárik (FHS UK)

Jakub Zítko (FHS UK)

Lenka Vojtíšková (FHS UK)

Vojtěch Volák (FHS UK)

Ivan Loginov (PřF UK)

Jan Musil (FF UK)

Alexander Ščerbak (FHS UK)

Daniyar Sabitov (FHS UK)


O editorech

Lenka Vojtíšková vystudovala magisterský obor Elektronická kultura a sémiotika na FHS UK. Nyní pokračuje v doktorském studiu v oboru Sémiotika a filosofie komunikace. V diplomové práci se věnovala pojmu cizosti v díle sémioložky a psychoanalytičky Julie Kristevy, v dizertační práci na toto téma navazuje a věnuje se sociálním a politickým implikacím Kristevina původně literárněvědného pojmu intertextuality.


Jakub Zítko je doktorandem oboru Sémiotika a filosofie komunikace na FHS UK. Tamtéž vystudoval magisterský obor Elektronická kultura a sémiotika. Ve své práci se zabývá převážně filosofií Georgese Bataille, přičemž se soustředí na koncepty komunikace a komunity.KOUPITSdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám