• Aktuality

Aktuality

7. června 2022

Kniha Martina Charváta a Jana Jiráka (eds.): Přítomnost: Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918–1938 (IV.)

Metropolitní univerzita Praha a nakladatelství Togga vydaly publikaci Přítomnost: Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918–1938 (IV.), jejímž spolueditorem je absolvent magisterského a doktorského studia a externí spolupracovník Fakulty humanitních studií UK Martin Charvát. Na editaci spolupracoval s Janem Jirákem. Mezi studiemi je i text absolventky magisterského studijního programu Elektronická kultura a sémiotika na FHS UK a současné studentky doktorského programu v témže oboru Michaely Fikejzové.KOUPIT


Anotace:

Předložená kolektivní monografie zaměřuje pozornost na týdeník Přítomnost v meziválečném období a je čtvrtým pokračováním ediční řady nazvané Kapitoly z dějin českého myšlení o médiích 1918–1938, která je vydávána pod vedením Martina Charváta a Jana Jiráka v rámci řešení vědecko-výzkumného záměru na Metropolitní univerzitě Praha. Studie se zabývají výkladem rozličných tematických celků, jenž se na stránkách Přítomnosti objevovaly, a mezi které patřil vztah médií a politiky, tematizace médií jako prostředku k osvětě a vzdělávání, diskuze ohledně tzv. „ženské otázky“ či význam sportu pro moderní společnost.Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám