Mgr. Michaela Fikejzová


Mgr. Michaela Fikejzová


je absolventkou magisterského programu Elektronická kultura a sémiotika, kde se v rámci své diplomové práce „Misgendering z perspektivy filosofie jazyka“ zabývala problémy reference propojením Récanatiho kontextualismu a sociálně-konstruktivistického pojetí genderu. Ve své dizertační práci „On the Nature of Non-canonical Slurs“ se věnuje vybraným problémům expresivistické sémantiky spojenými s neologickými nadávkami. Obecněji její akademický výzkum spadá do domény sociální a politické filozofie jazyka, přičemž zde uplatňuje také své znalosti z oblasti mediálních a genderových studií.


Více o její akademické činnosti naleznete na academia.edu (https://cuni.academia.edu/MichaelaFikejzová)


Kontakt:Poslední změna: 10. leden 2022 12:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám