Mgr. Irena Řehořová, Ph.D.


Obraz, vizualita: analýza vizuálních sdělení (umělecká díla, fotografie, filmy, architektura, weby, apod.); obraz jako nástroj komunikace; obrazy z hlediska teorie reprezentace a estetiky; vztah obrazu a textu; vizuální reprezentace v sociologické perspektivě.


Filmový obraz: konstrukce významu ve filmu; filmová reprezentace/konstrukce skutečnosti; film a politika; film jako paměťové medium.


Nová média: proměny veřejného prostoru, internetové sociální sítě, současné mediální platformy (Instagram,atd.); kulturní obsahy v mediálním prostoru (konvergence, intermedialita), fenomén “Quality TV”,...


Kulturní paměť: mediálně zprostředkovaná paměť; výzkum paměťových obsahů a projektů; současné podoby a funkce monumentu.
Poslední změna: 8. duben 2020 09:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám