Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, Ph.D.


1. Antropologická a semiotická analýza procesov apropriácie v súčasnom umení

Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr.


2. Antropologická a semiotická analýza procesov apropriácie vo verejnom priestore

Podmienky: angl. jazyk.


3. Pojem palimpsestu, jeho uplatnenie v skúmaní textov a urbánneho priestoru

Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr. alebo nem.


4. Podoby autorskej funkcie v kyberpriestore

Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr. alebo nem.


5. Kyberpriestor, virtuálna realita a text. Filozofická a semiotická analýza.

Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr. alebo nem.


6. Vývin modelov komunikačných procesov (od Bühlera po predstaviteľov Novej komunikácie)

Podmienky: angl. jazyk.


7. Text a jeho diskurzné analýzy. Kritická diskurzná analýza.

Podmienky: angl. jazyk.


8. Rytmy a temporality v komunikačných procesoch: pojem chronotópie

Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr.


9. Autoreferencia, jej podoby. Filozofická a semiotická analýza.

Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr.


10. Citácie a ich podoby v poli intertextuality

Podmienky: angl. jazyk, vhodný aj fr.


11. Pojem kolektívnej inteligencie a jej podoby v kyberkultúre

Podmienky: angl. jazyk.


Poslední změna: 8. duben 2020 09:58 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám