• Lidé
  • Michaela Fikejzová

Michaela Fikejzová

1)

Míšo, bakalářský studijní program jsi absolvovala na FSV v programu Marketingové komunikace a PR. Co tě přimělo přejít právě na FHS a konkrétně na EKS?


Přechod z FSV motivovalo především asi to, že magisterské programy na FHS jsou menší, co se počtu studujících týče. Předpokládala jsem proto více diskuzních seminářů, celkově větší interaktivitu a podobně. Výběr konkrétně EKS se pak odvíjel od toho, že jsem se nechtěla vzdát mediálních a komunikačních studií, chtěla jsem se jim ale věnovat z trochu jiné perspektivy.


2)

Zúročila jsi nějakým způsobem své znalosti z předchozího oboru? Povedlo se ti oba obory propojit, nebo jsi takzvaně ‚začínala od nuly‘?


Určitě jsem nezačínala od nuly, protože se pořád pohybuji v oblasti sociálních a humanitních věd, které se zkrátka v mnohém překrývají. Takže stále propojuju, i teď na doktorátu se vracím k věcem, co znám ještě z bakaláře, jen nad tím už uvažuju trochu jinak, než před těmi třemi čtyřmi lety.


3)

Jaký význam podle tebe má FHS a konkrétně EKS v rámci českého vysokoškolského prostředí?


To asi nedokážu posoudit, jelikož jsem neabsolvovala na FHS bakaláře, který je v rámci českého vysokoškolského prostředí ojedinělý svým formátem. Magistra jsem navíc absolvovala jen jednoho, tudíž nemůžu srovnávat z vlastní zkušenosti.


4)

Co ti magisterské studium na ESK vzalo a co ti naopak dalo?


Nejvíce na studiu cením velkou svobodu ve výběru témat různých seminárek a prezentací, protože jsem si pak jako studující mohla utvářet svou vlastní hlavní linku týkající se pár témat, které mě zajímají. Tahle svoboda je rysem většiny povinných i povinně volitelných kurzů, takže jsem se mohla věnovat obdobnému tématu z mnoha perspektiv. To pro mě bylo velmi přínosné při formování teze diplomky a následně vlastně i dizertace. Asi je důležité říct, že jsem tři ze čtyř semestrů absolvovala online kvůli pandemickým omezením. Z důvodu pandemie bylo studium o něco víc individuální, než by asi bylo v prezenční podobě, kde se přece jenom lépe udržuji i nějaký méně formální kontakt. Neřekla bych, že by mi EKS nutně něco vzalo, asi mi z magisterského studia podstatně víc vzala pandemická situace, ale za to EKS určitě nemůže. Navíc jsem založením výrazně introvertní, důraz na individuální přípravu pro mě byl často naopak příjemnější, než by třeba byly nějaké skupinové projekty a úkoly.


5)

Jaké důvody tě vedly k pokračování studia v doktorském studijním programu?


To úzce souvisí s předchozí otázkou. Nejlepší zkušeností za celé magisterské studium bylo určitě psaní diplomky pod vedením dr. Víta Gvoždiaka. Moc mě bavily i jeho kurzy, moje diplomka do jisté míry vycházela ze seminárky, kterou jsem psala na jeho kurz Teorie mluvních aktů. V rámci psaní diplomky mi velmi vyhovoval způsob spolupráce, který jsme společně nastavili. To je taky hlavní důvod, proč jsem na doktorátu zůstala na FHS a dále s dr. Gvoždiakem spolupracuji v rámci psaní dizertace. Vlastně jsem tolik nezvažovala, jestli vůbec jít na doktorát, ale spíš kam. A ani to ve finále nebylo tak těžké rozhodování.


6)

Proč sis vybrala aktuální téma dizertace? Proč je pro tebe důležitá právě tato oblast?


Už v diplomce jsem se zabývala něčím, čemu můžeme široce říkat jazyková oprese. I téma dizertace, kde se zabývám něčemu, čemu říkám hierarchické nadávky, je z takové oblasti. Přestože na diplomku přímo nenavazuju, tak se pořád pohybuju v prostoru, který se mi zdá velmi zajímavý – věnuju se intersekcím genderových studií, politické filozofie a filozofie jazyka. V této oblasti aktuálně probíhá v analytické filozofii jazyka celá škála fascinujících debat. V tom asi spočívá ta důležitost onoho tématu – tyto debaty zaplňují určitý prostor, který byl do jisté míry přehlížen a je v něm opravdu velký potenciál pro zajímavou a přínosnou filozofickou práci.


7)

Čemu se nejraději věnuješ ve volném čase? Má něco z toho přímou souvislost s tvým současným studiem, resp. s tvou dizertací?


Moje volnočasové aktivity jsou asi dost předvídatelné – ráda čtu i neodbornou literaturu, baví mě videoeseje o popkulturních tématech, na sport moc vysazená nejsem, ale ráda plavu. A všechno z toho nějak souvisí s mým studiem/dizertací. Od té práce se úplně nedá odpoutat, mnoho obsahu, který volnočasově konzumuji, se promítá do toho, co dělám, ať už v podobě příkladů, které používám, nebo třeba ve struktuře uvažování nad určitými věcmi. Vzhledem k tomu, že se věnuju nově vzniklým nadávkám (třeba Boomer, Karen a podobné), tak je pro mě pohyb na sociálních sítích, ale i třeba sledování seriálů vždycky částečně pracovní.


8)

Kde se vidíš za 5 let? Vnímáš, že tě studium na FHS připravuje na život ‚tam venku‘?


Za pět let bych ráda měla hotový doktorát. To, jestli mě FHS dostatečně připravuje na život „tam venku“, asi budu schopná posoudit až po doktorátu. Každopádně jsem v průběhu celého magisterského studia pracovala v komerční sféře a analytické schopnosti nabyté na FHS jsem denně užívala. Z tohohle úhlu pohledu je FHS určitě dobrý trénink na svět mimo ni.Poslední změna: 1. únor 2022 14:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám