Mgr. Ondřej Váša, Ph.D.

Základní okruh témat, v rámci nichž je nutné specifikovat konkrétní záměr:

- obraznost vědy

- ikonologie současného světa

- kunsthistorická analýza současných fenoménů

- metodologické problémy dějin umění a ikonologie

- filozofie (a) umění


Požadavky na studenty:

- schopnost číst minimálně v jednom světovém jazyce

- jasné stanovení problému

- text v rozsahu 5 – 10 NS, v rámci kterého:

a) zdůvodníte, čím se chcete zabývat a proč

b) předložíte základní hypotézu a metodu, jakou chcete postupovat

c) předložíte seznam již nastudované literatury a seznam literatury, se kterou hodláte pracovat

d) navrhnete harmonogram práce


Pokud se dohodneme na tom, že Vám práci budu vést, očekávám od Vás do měsíce rozvrh práce, ve kterém představíte:

a) osnovu práce,

b) nástin kapitol a podkapitol,

c) hlavní hypotézu a teze práce,

d) kompletní rešerši literatury k tématu.


Podmínkou doporučení práce k obhajobě je její včasné odevzdání (minimálně tři týdny před obhajobou) a pravidelné konzultace.Konkrétní návrhy diplomových prací

Proměna reprezentace ženských hrdinek v počítačových hrách

Ikonologie květin: současná role květin ve veřejném prostoru

Selfies: ikonologie současného portrétu v digitálním světě

Estetizace jídla:  ikonologie moderních zátiší na displejích mobilních telefonů

Analýza tělesnosti moderních "kmenů": od hip hopu až po počítačové hráče
Poslední změna: 23. září 2021 09:59 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám