• Aktuality

AktualityVyšla nová kniha dr. Řehořové - Kulturní paměť a film

Kulturní paměť a film - Jak se měnil obraz poválečného odsunu v české filmové tvorbě - tak se jmenuje nová kniha dr. Ireny Řehořové z naší katedry, která vyšla v nakladatelství Slon. Doporučujeme k přečtení :)

28. listopadu 2018

Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

martina.skovajsova@fhs.cuni.cz (tajemnice katedry)


Jak k nám