Jan Prášil, M.A., LL.M.

Vystudoval politologii, filosofii, interkulturní hermeneutiku (LMU) a obchodní právo (NTU). Jeho hlavním zájmem je sémiotická vizuální analýza, vztah politických ideologií, vizuality a genderu (nebinarita), subverse a sebereprezentace na instagramu. Pracuje jako poradce pro evropské záležitosti. Jako doktorand se účastnil konferencí Talking Bodies (UOCHESTER), Creative Bodies— Creative Minds (KFU), International Conference on Persons (UNICAL) a What Is Style? Revisiting Deleuze and Derrida (UK).


Kontakt:


Publikace:

PRÁŠIL, Jan. Binary Trouble:  Preconditions for Non-binary Gender in Works of Heidegger, Derrida and Butler. Človek a spoločnosť, 2018, roč. 21, č. 3, s. 25-38.
Poslední změna: 30. říjen 2019 10:12 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám