Mgr. Jakub Kuchař, Ph.D.

(*1988) vystudoval jednooborovou psychologii (FF UP), rok strávil na výměnném programu na univerzitě v USA, kde studoval filosofii a filmovou vědu, na KATaP DAMU získal pedogogické minimum. Je ve výcviku v České psychoanalytické společnosti. Jeho hlavním zájmy je vztah mezi moderní psychoanalytickou teorií a praxí, přesahy hlubinně-psychologického myšlení do kultury a společenského dění, etické aspekty využívání psychologického a psychiatrického diskurzu v médiích. Pracoval jako psycholog ve Středisku výchovné péče a Pedagogicko psychologické poradně. V současné době pracuje v psychoterapeutickém sanatoriu Horní Palata (VFN), soukromé praxi a vyučuje základy humanitních věd na 2.LF UK. Založil online magazín Psychoanalýza dnes. Zabývá se popularizační činností a publikuje své texty na blogu Aktualne. Je aktivní v mezinárodní psychoanalytické komunitě.


Osobní web: jakubkuchar.cz

Email:


Publikace a účast na konferencích

-How can a psychoanalytically oriented clinician transform society? Příspěvek přednesen 26. července 2019 v Londýně na 51st IPA congress: Femine.

-The Quality of Free Association as an Expression of a Relationship With a Psychoanalyst. Příspěvek přednesen 7. října 2017 v Paříži na 23rd IPSO European meeting: Free association.

-Integrace psychoanalytických teorií podle Stephena A. Mitchella. Psychoterapie, 9(3). 2015.

-Momenty setkání a další koncepty Daniela Sterna a Bostonské skupiny procesu změny. Psychoterapie, 8(3). 2015

-Emoce v současné psychoanalýze. Moc emocí: recenzovaný sborník konferenčních příspěvků. 2015
Poslední změna: 22. říjen 2019 10:13 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám