PhDr. Pavel Farkas, DiS.

vystudoval Mediální studia na FSV UK, dále pokračoval v oboru Studia nových médií na FF UK, kde rovněž spoluučil předmět Principy interaktivní tvorby. Zde do tematiky designu uživatelských rozhraní přinášel zájem o urbánní prostředí. Na město nahlíží jako na systém a zajímá ho jak ho obyvatelé (uživatelé) používají. Tak zvaný UX (User Experience - uživatelský prožitek) se běžně sleduje v designu interfaců, ale ve velkých celcích, jakými jsou města, představuje nový přístup. Avšak i zde platí, že design interakce a informace může mít signifikantní dopad na efektivnost a úspěšnost komunikační situace mezi člověkem a technologickou vrstvou města. Aktualizovaná verze "schematického jazyka" (pattern language) Christophera Alexandra přitom může být užitečným vodítkem pro myšlení o městě v 21. století. 

Pavla můžete potkat na akcích spojených s územním plánováním, rozvojem města, seminářích pražské UX Asociace, konferencích o architektuře, dopravě či HCI. Ale i v muzeích (je členem klubu přátel Muzea hl. m. Prahy, Národní galerie, UMPRUM) nebo divadlech. Rád fotí, je editorem odborného časopisu o informační společnosti IKAROS a profesně též působí v médiích, t.č. jako režisér dabingu. Je členem Klubu vědeckých novinářů a Českého klubu skeptiků Sisyfos. Často cestuje po USA a Evropě, čímž v roli návštěvníka měst rozšiřuje svůj akademický zájem. Hovoří plynně anglicky, trochu španělsky a dánsky. 


Kontakt:


English version

Areas of interest: City spaces, Design of information and interaction, HCI, Transit systems, Smart cities, UX, Wayfinding

Pavel Farkas earned his undergraduate degree at the Faculty of Social Sciences of the Charles University (Media Studies) and the Department of the Information Studies and Librarianship of the Faculty of Arts (New Media Studies), where he also earned his PhDr. degree. After graduation, he was co-teaching the Principles of Interaction Design for graduate students at the same department. Here, he linked urban spaces with the topic of interface design. Indeed, he perceives cities as interaction systems and he is interested in User Experience (UX) and the way the inhabitants (users) interact with the city. Design of information in public spaces may have a significant effect on the effectivity of the communication situation between the human and the technological layer of modern cities. Actualised version of "Pattern Language" introduced by Christopher Alexander may be a useful way to think about cities in the 21st century.

You can meet Pavel at events related to city planning, city development, workshops of the Prague UX Association, conferences on architecture, transit systems or HCI. He is member of several art museums in Prague, enjoys photography and has been working in media since 1994. He is the executive editor of IKAROS, the journal on information society, and he works part-time as the editor of dabbing of television programs. He is a member of The Science Journalist Club and also of Sisyfos - Czech Skeptics Club. Pavel travels often around the U.S. and Europe, which allows him to widen his academic interest in the role of an urban traveler. Pavel speaks English fluently, and persuades his interest in Spanish and Danish language.Poslední změna: 5. listopad 2019 09:47 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám