Mgr. Tereza Arndt

(*1989) vystudovala Literárně-historická studia na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity. V rámci doktorského studia se zabývá teorii komiksu a komunikačními strategiemi textovo-obrazových médií. Dále se věnuje problematice vizuální rétoriky, materializaci a přenosu paměti nebo fenoménu smrti v (pop)kultuře. Účastnila se několika tuzemských i zahraničních konferencí (například European Society for Aesthetics Conference v Dublinu, Tartu Summer School of Semiotics či konferencí pořádaných Slovenskou asociáciou pre estetiku a Českou společností pro estetiku).


Kontakt:


Výběr z publikací:

Arndt, T., Sluková, T. & Nachlinger, D. (2018). Vitalita smrti. Odraz tradice smrti v současném myšlení. Praha: Brkola.

Arndt, T. (2018). Zobecňující struktury v jazycích umění. In M. Pašteková & M. Debnár (Ed.), Pragmatické dimenzie umenia a estetiky (pp. 80-90). Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku v spolupráci s vydavatelstvím F. R. & G.

Arndt, T. (2019). Kultura vzpomínání a materializovaná paměť. In M. Pašteková & P. Brezňan (Ed.), Umenie, estetika, politika (pp. 214-221). Bratislava: Slovenská asociácia pre estetiku.Poslední změna: 23. říjen 2019 09:38 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám