Martina Lark


Martina Lark v současné době působí na pozici Senior Account Manager v kreativní agentuře. Bakalářské studium absolvovala na FF UK, obor Anglistiky a amerikanistiky, v rámci kterého se také seznámila se sémiotikou. „Měla jsem skvělou příležitost studovat v rámci Erasmu na univerzitě v Bristolu, kde jsem se zabývala tématem vizuální gramotnosti a sémiotiky v rámci literárního kurzu, který vedl dr. Stephen Cheeke – Writing for Art. Právě tento kurz ve mně vzbudil zájem věnovat se sémiotice dál.“


Na EKS pokračovala v rozšiřování svých znalostí o fotografii: „Můj oblíbený kurz byl Fotografický paradox docentky Fišerové. Již ve své bakalářské práci jsem se totiž věnovala teorii fotografie Rolanda Barthese, a proto jsem moc ocenila komplexní pohled na dané téma i seznámení s dílem dalších autorů.“


Z profesního hlediska využívá znalosti nabyté v rámci studia každodenně: „Moc oceňuji filozofický a teoretický základ, které mi studium přineslo. Každý den hlídám ty správné konotace, tonalitu, archetyp nebo brand image.“ Na závěr má z tohoto hlediska i vzkaz pro současné studující: „Pamatuji si, že se hodně studujících během studia na EKS dožadovalo větší praxe. Úkolem vysoké školy podle mě ale není nasimulovat pracovní prostředí, ale nasměrovat, rozšířit obzory a podpořit kritické myšlení. A to se v rámci mého studia určitě podařilo. Pokud pak to, co vám studium přinese, spojíte s praxí, budete na pracovním trhu o krok napřed.“Poslední změna: 29. září 2021 15:02 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám