Sylvie SuchnováSilvie Suchnová v současné době působí ve sféře kulturního marketingu, konkrétně je marketingovou ředitelkou festivalu Letní filmové školy Uherské Hradiště a filmové distribuce pro Asociaci českých filmových klubů. Po dokončení studia pracovala v marketingové agentuře pro klienty primárně z automotive průmyslu. Ke studiu na EKS ji přivedl zejména zájem o nová média a vizuální umění.


Jaká část studia pro ni byla nejzajímavější? „Určitě ta s praktickým přesahem – semináře zaměřené na mediální a vizuální komunikaci v praxi.“ V rámci své profese užívá především schopnost nepřistupovat k věcem povrchně: „Spíš než z konkrétních poznatků čerpám komplexně z analytického a kritického myšlení, na které byl během studia kladen velký důraz.“


Poslední změna: 29. září 2021 14:43 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám