prof. Mgr. Lucie Doležalová, M.A., Ph.D.

Základní okruhy témat:

- středověká, antická a především srovnávací literatura,

- recepce Bible,

- rétorika,

- kulturní historie.


Doporučuji zejména práce srovnávací, hledání kořenů současných fenoménů nebo analýzu proměn starších tradic, aktivní recepci starších textů, případně aplikace současných metod na starší díla.


Požadavky na studenty:

- schopnost číst alespoň v jednom světovém jazyce,

- ochota práci konzultovat a pracovat průběžně.


Milí studenti, zvolit si téma a metody diplomové práce je těžké, ráda se k tomu s Vámi sejdu. Nemusíte tedy mít již zcela jasnou představu, ve chvíli, kdy mě kontaktujete, ale přesto si prosím utřiďte myšlenky a zamyslete se, čemu byste rádi věnovali svůj čas a energii.


Konkrétní návrhy témat:

- Job/Jonáš/Bathšeba/Ester/Sára (atp.) v literatuře 20. století,

- proměny teoretického uchopení a praktické realizace konkrétní rétorické figury nebo tropu ve zvoleném časovém období (a případně také na omezeném území).


Jsem opravdu otevřená Vašim nápadům, ba jsem přesvědčená o tom, že byste měli vycházet z toho, co Vás baví.Poslední změna: 24. červen 2020 20:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám