Mgr. Karolína Šedivcová

je absolventkou magisterského programu Elektronická kultura a sémiotika při FHS UK. Její disertační projekt „Poznání charakteru mentálních stavů: peircovská perspektiva“ (školitel Mgr. Martin Švantner, Ph.D.) je zaměřen na konstrukci objektivně idealistického přístupu k mysli vycházejícího z filosofie C. S. Peirce. Vedle peircovské filosofie a sémiotiky a filosofie mysli se zabývá kognitivní sémiotikou a dějinami sémiotiky. Je spolueditorkou monografie „Sémiotické marginálie“, kde společně se školitelem publikovala kapitolu „Číst v relacích: dekonstrukce, sémiologie, sémeiotika a ironie dějin teorie znaku. Podílí se na nadnárodním projektu 4EU+ a na několika vědecko-výzkumných projektech realizovaných na FHS UK. Aktivně se účastnila se řady mezinárodních i domácích sémiotických konferencí. V roce 2017 získala ocenění Roberta Kevelson Award a v roce 2018 Cenu Josefa Hlávky.


Kontakt: karolina.sedivcova@fhs.cuni.cz


Publikace

• Šedivcová, K.:“Aristotle‘s Theory of Sign from the Perspective of De Anima”. Semiotics 2018: Signs of Resilience. Charlottesville: Philosophy Documentation Center 2019, pp. 221-232. ISBN: 978-1-63435-050-1.


• Švantner, M. - Karľa, M. - Šedivcová, K. (eds.): Sémiotické marginálie: Mezi epistemologií, estetikou a politikou. Praha: Togga 2019. ISBN: 978-80-7476-157-7; 978-80-7571-032-1. (kapitola: Švantner, M., Šedivcová, K.: ”Číst v relacích: dekonstrukce, sémiologie, sémeiotika a ironie dějin teorie znaku”. pp. 19-49).


Ocenění

• 2018 Cena Josefa Hlávky

• 2017 Roberta Kevelson Award


Organizace konferencí a workshopů

• 2019: spoluorganizace workshopu „Živočich sémiotický: Co odlišuje lidské chápání“, 2. 11. 2019, Praha

• 2019: spoluorganizace studentské konference „Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické sociologie“, 14.-15. 6. 2019

• 2019: spoluorganizace workshopu „Kulturní dimenze českého motorismu“, 4.6.2019, Praha

• 2018: spoluorganizace mezinárodní konference “Tenth international Conference: Conversations Across Borders”, Central European Pragmatist Forum 2018, 4.-8. 6. 2018, Praha


Účast na konferencích a workshopech

• Workshop „Živočich sémiotický: Co odlišuje lidské chápání“, 2. 11. 2019, FHS UK Praha. Příspěvek „Deelyho sémiotický argument proti fysikalismu“.

• 4EU+ Student Conference, 24.-25. 10. 2019, University of Kopenhagen, Kodaň (Dánsko).

• 44th Annual Meeting of Semiotic Society of America, 9.-13. 10. 2019, Portland (OR USA). Příspěvek „Conceiving the Unconceivability of Conceivability“.

• 4EU+ Academic Partnership for Innovation in Teaching and Learning (API) Workshop on innovative materials, tools and techniques, 25. - 27. 6. 2019, University of Warsaw, Varšava (Polsko).

• 43rd Annual Meeting of Semiotic Society of America, 3.-7. 10. 2018, Berea (KY USA). Příspěvek “Peircean Solution to the Paradox of Introspection”.

• 10th international Conference: Conversations Across Borders, CEPF 4.-8. 6. 2018, Praha. Příspěvek “Prolegomena to a Prehistory of Pragmatism”.

• 42nd Annual Meeting of Semiotic Society of America, 25-29. 10. 2017, Puebla (Mexiko). Příspěvek “Aristotle's Theory of Sign from the Perspective of De Anima”.


Účast na projektech a výuce

2019 – nyní: zapojení do mezinárodní aliance 4EU+

2019 – nyní: účast na projektu UNCE, Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti

2018 – nyní: rešeršista v projektu NAKI II, České století motorismu

2017-2019: účast na grantu SVV UK, Aktuální otázky sémiotiky a filozofie komunikace 2

2019: účast na grantu SVV UK, Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem historické sociologie

2018 ZS: podíl na výuce pvp kurzu Úvod do sémiotické práce, KEKS

2017 ZS: podíl na výuce pvp kurzu Úvod do sémiotické práce, KEKSPoslední změna: 5. listopad 2019 09:23 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám