Sémiotika a filosofie komunikace

Doktorské studium - Sémiotika a filosofie komunikace

Doktorské studium se zaměřuje na filosofický a sémiotický výzkum komunikačních procesů. V souladu s pojetím nové (především poststrukturalistické a kognitivní) sémiotiky se výzkum orientuje současně na procesy komunikace i na procesy signifikace. Předmětem bádání je tedy jak komunikační výměna na základě cirkulace znaků ve společnosti, tak i možnost formování znakových systémů. Oba tyto výzkumní záměry lze uplatnit v rozličných oblastech procesů sdělování, zvláštní pozornost je však věnována vizuální komunikaci a utváření významů veřejného prostoru.


Studium je nabízeno v prezenční i kombinované formě.


Text akreditace

Aktuální seznam školitelů


Podrobné informace o přijímacím řízení najdete na této stránce.


Poslední změna: 6. duben 2017 15:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

(tajemník katedry)


Jak k nám