Elektronická kultura a sémiotika

Navazující magisterské studium - Elektronická kultura a sémiotika

Zajímají Vás otázky významu a funkce informační společností? Mediální kultura? Chcete proniknout hlouběji do toho jak funguje jazyk? Zorientovat se a rozvíjet úvahy z oblasti pochopení a uchopení (post)moderních uměleckých artefaktů? Rozkrývat pomocí nástrojů sémiotiky, rétoriky a filosofie komunikace strukturu klíčových fenoménů dnešné doby jako jsou nová média, reklama nebo sociální sítě?


Magisterské studium je koncipováno interdisciplinárně. Jeho záměrem je porozumění variabilním komunikačním procesům, které se odehrávají v současné společnosti. Za účelem objasnění komunikačních strategií a jejich mediálních podmínek se magisterské studium zaměřuje především na problematiku semiózy, reprezentace a interpretace. Sémiotická reflexe komunikačních procesů, vycházející ze současných filosofických inspirací, zkoumá především podoby rétoriky a kreativity v nových médiích, proměny autorství, veřejného prostoru a vizuality současné společnosti.


Přihlášky k přijímacímu řízení lze podávat do konce března! Informace k přijímacímu řízení a podmínky pro přijetí naleznete na stránkách fakulty.


Text akreditace

Studijní plánPoslední změna: 16. říjen 2017 12:09 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427


Jak k nám