• Aktuality

Aktuality

2. července 2024

Nový díl kritické edice korespondence J. A. Komenského

V nakladatelství Academia právě vyšel druhý díl kritické edice korespondence Jana Amose Komenského. Na přípravě publikace se podílel také doktor Vladimír Urbánek z Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR, který na programu Elektronická kultura a sémiotika FHS UK vyučuje kurz Rétorické strategie a metafory vědění v žánrových proměnách Komenského díla.

Anotace knihy

Druhý svazek kritické edice Komenského korespondence zahrnuje relativně krátké období od začátku roku 1639 do poloviny roku 1641, tedy do jeho odjezdu do Londýna (září 1641). Komenský v této době korespondenčně komunikoval mj. se svými přáteli S. Hartlibem a J. Hübnerem (Londýn), s významným slezským básníkem M. Opitzem (Gdańsk), s francouzským filozofem a matematikem M. Mersennem (Paříž), důležitá je i korespondence s bratrským patronem B. Leszczyńským nebo teologicky zajímavá výměna listů s D. Stolciem (Štolcem). Svazek obsahuje celkem 35 listů, kromě vlastní edice dopisů také textově kritický aparát a věcné komentáře, regesty jednotlivých dopisů, bibliografický soupis, obrazové přílohy a rejstříky osob, prací a geografických názvů. Svazek připravili pracovníci Oddělení pro komeniologii a intelektuální dějiny raného novověku Filosofického ústavu AV ČR Markéta Klosová, Vladimír Urbánek, Martin Steiner, Marcela Slavíková, Lucie Storchová, Kateřina Šolcová, Lenka Řezníková, Vojtěch Balík, Magda Králová a externí spolupracovník Václav Bok.


KOUPITSdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám