Mgr. et Mgr. Daria Mikerina

vystudovala editorskou práci na filologické fakultě Ťumeňské státní univerzity a elektronickou kulturu a sémiotiku na FHS UK. Specializuje se na studium módy. Její disertační práce se zabývá novými způsoby reprezentace současné módy. Její výzkumné zájmy zahrnují koncept “autentičnosti” módy, fenomén estetické udržitelnosti a dlouhotrvající módy, strategie reprezentace udržitelné módy z estetických a etických stránek a fenomén “nové upřímnosti” v současné módě. Zúčastnila se řady mezinárodních konferencí v oblasti teorie módy. Pracuje jako redaktorka a PR specialistka.


Kontakt:


Výběr z vystoupení na konferencích

“Make It Last”: the aestheticization of “more sustainable” style on social media. Paper presented at ZONEMODA CONFERENCE 2019: “Be cool! Aesthetic Imperatives and Social Practices”, University of Bologna, Rimini Campus.¨


To be a gentlewoman: shifts in the representation of women of fashion. Paper presented at Global Fashion Conference 2018 – London College of Fashion.


More “real”, less “fake”: the rhetoric of new authenticity in “slow” fashion print. Paper presented at The ‘Fashion Colloquium: Searching for the New Luxury’ 2018 – ArtEZ, University of Arts, Arnhem.


Fashion as “slow” and “authentic”: untangling the new rhetoric. Paper presented at 7th Annual Fashion: Now & Then: Fashion and Sustainability Conference 2017 – LIM College, New York.


“Substantial” and “Real”: Representation of Long-Lasting Fashion in Contemporary Biannual Magazines. Paper presented at Global Fashion Conference 2016 – University of Stockholm.
Poslední změna: 22. říjen 2019 10:28 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Marie Zetová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika


Stránka na Facebooku


Jak k nám