Program Erasmus+

Podmínky účasti v programu ERASMUS+ pro studenty EKS:


Program Erasmus+ nabízí studentům možnost strávit semestr studiem na jiné evropské vysoké škole, aniž by museli přerušit či ukončit studium na FHS UK. To studentům umožňuje poznat nejen hostitelskou univerzitu a její způsob výuky, ale také získat mnoho zkušeností, které příznivě přispívají k akademickému i osobnostnímu růstu. Více informací o programu Erasmus+ naleznete zde.

Magisterští studenti, kteří by chtěli vycestovat do zahraničí v rámci programu Erasmus+, potřebují podle stanov FHS povolení vedoucího katedry. Student Elektronické kultury a sémiotiky musí pro to, aby souhlas získal, pamatovat na několik skutečností:


1. Program Erasmus+ nemůže zcela nahradit studium na FHS UK.


2. Student musí mít splněny všechny studijní povinnosti, které výjezdu předchází! Plánuje-li student odcestovat na LS, musí mít splněny všechny povinné kurzy ze ZS, a naopak.


3. Povolení vedoucího katedry není studentovi uděleno automaticky – student musí o povolení zažádat vedoucího katedry. Povolení vedoucího katedry musí student získat před podáním přihlášky k výběrovému řízení na Erasmus+, tedy je třeba začít řešit formální náležitosti s dostatečným předstihem.


4. Student si musí vypracovat studijní plán na zahraniční univerzitě i na EKS:

  • Student musí před přihlášením k výběrovému řízení vyplnit formulář s žádostí o schválení studijního plánu, který odevzdá s dostatečným předstihem na katedru EKS. Formulář k dostání zde.

  • Student musí v rámci studia na zahraniční univerzitě získat alespoň 20 kreditů, nejméně 15 kreditů za předpokladu, že má dostatek kreditů a bude v zahraničí pracovat na diplomové práci (vedoucí diplomové práce tuto skutečnost sdělí zahraničnímu oddělení).

  • Kurzy povinně volitelné a volitelné mohou být nahrazeny ekvivalentními kurzy na zahraniční univerzitě.

  • Kurzy, které jsou pro studenty povinné, nemohou být nahrazeny žádným ekvivalentním kurzem v zahraničí! Tyto kurzy je potřeba atestovat v rámci studia na EKS. Pro to, aby mohl student vycestovat, musí se s vyučujícími povinných kurzů v daném semestru domluvit na náhradní formě atestace. Tato domluva musí být učiněna písemně za užití formuláře. Povinné kurzy nelze nahradit ekvivalentními ani v případě změny studijního plánu v zahraniční.


5. V případě nesplnění studijních či formálních náležitostí vedoucí katedry nedá studentovi povolení k výjezdu.Poslední změna: 10. duben 2017 13:35 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427

(tajemník katedry)


Jak k nám