Mgr. Martin Švantner, Ph.D.

Mgr. Martin Švantner, PhD.

Email:

Konzultace ZS: Středa 15:30-16:30, areál FTVS UK, Veleslavín – blok C, dveře C017; (případně po domluvě emailem)


Martin Švantner, PhD (*1982) vystudoval politologii (FF ZČU), filosofii a sémiotiku (FF UK, FHS UK) a antropologii (FHS UK). Jeho hlavním zájmem je obecná sémiotika, dějiny sémiotiky, sémiotikou ovlivněná teorie rétoriky, sémiotika hudby, kognitivní sémiotika, současná sociální teorie a filosofie a dílo C. S. Peirce. Pracoval jako novinář v českých tiskových agenturách, jako specialista na internetové kampaně a jako výzkumník v Centru pro historii a filosofii vědy při FF ZČU. Působí jako výzkumník na IPS FSV UK (výzkumným tématem je význam hybridních revolučních aktérů v mezinárodní politice). Jako hostující vyučující přednášel na Metropolitní univerzitě v Oslu a na Univerzitě v Boloni. Zúčastnil se řady mezinárodních sémiotických konferencí. Je spoluautorem kapitol věnovaných dějinám sémiotiky v rámci vznikajícího mezinárodního čtyřsvazkového kompendia pro sémiotiku (Bloomsbury). Je členem ediční rady časopisu The American Journal of Semiotics a členem vědeckého panelu pro The International Association for Cognitive Semiotics. Ve volném čase je aktivním jazzovým hudebníkem.


Výběr z publikací

-Two basic analyses of the historiography of semiotics: M. Foucault's comparative semiology and J. N. Deely's semiotic realism in: Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies / Revue de l Association Internationale de Sémiotique, 2019 [v tisku]

-Inferring Ears: Cognitive Semiotics and Musical Anthroposemiosis, in: American Journal of Semiotics XXXV/1–2, 2019, s. 93–115.

-Jazz Semiosis: Possibilities of Applying Peirce in Music Theory. In: Monika Weronika Kopytowska, Artur Gałkowski (eds.), Current Perspectives in Semiotics: Text, Genres, and Representations, Oxford, Peter Lang 2019, s. 199-213

-Pragmatic/Pragmatist Mind: Eco's Cognitive Semioticization of Qualia, in European Journal of Pragmatism and American Philosophy, X/1 2018, s. 1-10.

-Gvoždiak, Vít, Švantner, Martin (eds.) How to Make Our Signs Clear: C. S. Peirce and Semiotics. Leiden, Brill 2018.


Vyučované kurzy
Poslední změna: 22. říjen 2019 10:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Kapičiak

tajemník katedry


tel.č. 220 172 427


Úřední hodiny


Jak k nám