Mgr. Martin Švantner, Ph.D.

Email:

Konzultační hodiny viz SIS.


Martin Švantner, PhD (*1982) vystudoval politologii (FF ZČU), filosofii a sémiotiku (FF UK, FHS UK) a antropologii (FHS UK). Jeho hlavním zájmem je obecná sémiotika, dějiny sémiotiky, sémiotikou ovlivněná teorie rétoriky, sémiotika hudby, kognitivní sémiotika, současná sociální teorie a filosofie a dílo C. S. Peirce. Pracoval jako novinář v českých tiskových agenturách, jako specialista na internetové kampaně a jako výzkumník v Centru pro historii a filosofii vědy při FF ZČU. Působí jako výzkumník na IPS FSV UK (výzkumným tématem je význam hybridních revolučních aktérů v mezinárodní politice). Jako hostující vyučující přednášel na Metropolitní univerzitě v Oslu a na Univerzitě v Boloni. Zúčastnil se řady mezinárodních sémiotických konferencí. Je spoluautorem kapitol věnovaných dějinám sémiotiky v rámci vznikajícího mezinárodního čtyřsvazkového kompendia pro sémiotiku (Bloomsbury). Je členem ediční rady časopisu The American Journal of Semiotics a členem vědeckého panelu pro The International Association for Cognitive Semiotics. Ve volném čase je aktivním jazzovým hudebníkem.


Výběr z publikací

- Deely kontra sémiologie. In: Karľa, M., Šedivcová K. a M. Macháček (eds): Život ve znacích: studie k dílu Johna Deelyho. Praha: Togga, 2020

- Švantner, M. a P. Tlčimuková (eds.). Sociální studia, vol. 17, No. 20. 2020. Teorie aktér-sítí v českých sociálních a humanitních vědách.

-Two basic analyses of the historiography of semiotics: M. Foucault's comparative semiology and J. N. Deely's semiotic realism in: Semiotica: Journal of the International Association for Semiotic Studies / Revue de l Association Internationale de Sémiotique, 2019

-Inferring Ears: Cognitive Semiotics and Musical Anthroposemiosis, in: American Journal of Semiotics XXXV/1–2, 2019, s. 93–115.

-Jazz Semiosis: Possibilities of Applying Peirce in Music Theory. In: Monika Weronika Kopytowska, Artur Gałkowski (eds.), Current Perspectives in Semiotics: Text, Genres, and Representations, Oxford, Peter Lang 2019, s. 199-213

-Pragmatic/Pragmatist Mind: Eco's Cognitive Semioticization of Qualia, in European Journal of Pragmatism and American Philosophy, X/1 2018, s. 1-10.

-Gvoždiak, Vít, Švantner, Martin (eds.) How to Make Our Signs Clear: C. S. Peirce and Semiotics. Leiden, Brill 2018.


Profil na Academia.eduRozvrh a vyučované kurzy
Poslední změna: 8. leden 2021 10:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Studijní program EKS

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň

kancelář 2.19


doc. Mgr. Jakub Češka, Ph.D.

garant studijního programu


tajemnice


Stránka EKS na Facebooku


Jak k nám