prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc.

Konzultace a kontakt viz SIS


Filozof a překladatel Miroslav Marcelli je garantem doktorského studia Sémiotika a filosofie komunikace a vyučujícím stěžejních povinných předmětů na magisterském oboru Elektronická kultura a sémiotika. Kromě FHS UK působí také na Katedře filozofie a dějin filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Ve své badatelské činnosti se zaměřuje na dějiny filozofie a současnou filozofii, na sémiotiku a teorii argumetnace. Překládá z francouzštiny, angličtiny a němčiny, přeložil práce M. Foucaulta, R. Barthese, J. Piageta, J. Deleuze aj. Absolvoval několik studijních a výzkumných pobytů v zahraničí (Visiting Fellow na Magdalen College v Oxfordu, hostující docent na Université Blaise Pascal v Clermont-Ferrand aj.). Působí v redakcích časopisů Filozofia, Filosofický časopis a Anthropos.


Mezi jeho publikace patří např. "Michel Foucault alebo stať sa iným" (Archa, Bratislava, 1995), "Príklad Barthes" (Bratislava, Kalligram, 2001) nebo "Filozofi v meste" (Kalligram, Bratislava, 2008).


Vyučované předměty


Poslední změna: 29. říjen 2019 11:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Mgr. Diana Rykrová

tajemnice studijního programu Elektronická kultura a sémiotika

Úřední hodiny


Stránka na Facebooku


Jak k nám