Elektronická kultura a sémiotika

Navazující magisterské studium - Elektronická kultura a sémiotika


Magisterské studium je koncipováno interdisciplinárně. Jeho záměrem je porozumění variabilním komunikačním procesům, které se odehrávají v současné společnosti. Za účelem objasnění komunikačních strategií a jejich mediálních podmínek se magisterské studium zaměřuje především na problematiku semiózy, reprezentace a interpretace. Sémiotická reflexe komunikačních procesů, vycházející ze současných filosofických inspirací, zkoumá především podoby rétoriky a kreativity v nových médiích, proměny autorství, veřejného prostoru a vizuality současné společnosti.


Text akreditace

Studijní plán


Pokud máte zájem přihlásit se na magisterské studium oboru Elektronická kultura a sémiotika, prostudujte si podmínky pro přijetí, které najdete zde.


Poslední změna: 6. duben 2017 15:25 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra elektronické kultury a sémiotiky

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


tel.č. 220 172 427


Jak k nám